BOARD OF DIRECTORS

  • Svend Andersen, Uitvoerende bestuurder/Executive Director
  • Patrick O’Sullivan, Uitvoerende bestuurder/Executive Director
  • Lou Cherico, Niet-uitvoerende bestuurder/Non-Executive Director
  • Brandracer BVBA (vaste vertegenwoordiger/permanent representative Geert Cools), Uitvoerende bestuurder/Executive Director
  • Christophe Tans, Onafhankelijke bestuurder/Independent Director